Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.

p. Elżbieta Olczak Elżbieta Olczak - doradca życia rodzinnego
mgr inż. Uniwersytetu Przyrodniczego, absolwentka Studiów Podyplomowych Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, obecnie doktorantka teologii na PWT we Wrocławiu.
Mistrz duchowy: Święty Tomasz z Akwinu, Autorytet: pani Wanda Półtawska.
Prywatnie żona z długoletnim stażem małżeńskim, mama, teściowa oraz babcia sześciorga wnucząt.
Posługa pełniona przez doradców rodzinnych jest wyrazem głębokiej troski Kościoła o rodzinę, gdyż właśnie rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła. Istnienie poradni, której misją jest służba prawdzie o małżeństwie i rodzinie w zgodzie z wiarą w Boga jest koniecznością. Do prowadzenia zajęć w ramach duszpasterstwa rodzin w naszej parafii Arcybiskup Metropolita Wrocławski ks. Józef Kupny udzielił mi Misji Kanonicznej Doradcy Życia Rodzinnego. W ramach posługi doradcy rodzinnego zajmuję się: przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa; propagowaniem Naturalnych Metod Planowania Rodziny; udzielaniem pomocy rodzinom w sytuacjach trudnych, opierając się na chrześcijańskiej wizji rodziny.
Adres e-mail: elaolczak.op@gmail.com
nr tel.: 691 813 285


Miłość w rodzinie
Co to jest miłość? Jakie są jej rodzaje? Czy miłość małżeńska jest wyjątkowa? Co zagraża małżeństwu? I co można zrobić, by małżeństwo było szczęśliwe - w tym dziale zastanowimy się nad tego typu zagadnieniami.

Co to jest miłość. Rodzaje miłości oraz „test” na miłość

Miłość w małżeństwie

Rozwój miłości w małżeństwie

Przygotowanie do małżeństwa jest konieczne - artykuł ks. Franciszka Głoda z miesięcznika "Zdrowie"


Zagrożenia małżeństwa i rodziny
W obliczu licznych zagrożeń dla trwałości małżeństwa i rodziny, takich jak antykoncepcja, aborcja, in vitro, seksualizacja dzieci, wolne związki, rozwody, problemy wychowawcze, trudności w komunikacji, schematy rodzinne i inne, Kościół staje się jedynym źródłem prawdy o istocie małżeństwa. Na mapie życia jest wiele dróg, tu zamieszczamy "znaki zakazów", które mogą uchronić małżeństwo i rodzinę przed rozpadem.

Zagrożenia miłości w małżeństwie

Rozwód jest straszną krzywdą, jaką możecie wyrządzić swojemu dziecku

O artykule Marii Magdaleny Sztuki: "Nie nazwę tak swojego dziecka"


Naturalne metody planowania rodziny
Pan Bóg, obdarowując nas płodnością, dał równocześnie potrzebne narzędzia, byśmy rozumnie z niej korzystali. Wystarczy obserwować naturalny rytm organizmu kobiety, by odkryć kiedy jest dla niej najlepszy czas na poczęcie dziecka, a kiedy jest to niemożliwe z przyczyn uwarunkowanych biologicznie... więcej...

Mam skok
Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl