Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.


Nowe Życie - Żerniki Wrocławskie

Więcej informacji na temat Nowego życia

Tu możesz się zapisaćPrzygotowanie do małżeństwa jest konieczne - artykuł ks. Franciszka Głoda z miesięcznika "Zdrowie"
ks. Franciszek Głód
Kryzys rodziny widoczny jest w całym świecie. W Europie zachodniej około 40% małżeństw kończy się rozwodem. Zwiększa się liczba matek samotnie wychowujących dzieci. W niektórych krajach jedna trzecia dzieci nie zna swojego ojca. Kryzysy, jakie przeżywa dzisiejsza rodzina, są bardzo niepokojące, a wskazują na to naukowe prace wielu autorów.
Obecnie wielu młodych ludzi rozpoczyna życie małżeńskie bez świadomości jakiegokolwiek wsparcia ze strony Pana Boga.
Zbyt anemiczna wiara sprawia, że wcale nie liczą na pomoc, której udziela Pan Bóg w sakramencie małżeństwa. Wielu młodych ludzi deklarujących swoją przynależność do Kościoła katolickiego, nie mając żadnych przeszkód kanonicznych, żyje ze sobą tak jak małżonkowie bez zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Na pytanie dlaczego, odpowiadają, że im to nie jest potrzebne. Wprawdzie nie wykluczają związku sakramentalnego, ale obecnie nie mają pieniędzy na wyprawienie wesela. Pomimo że w dalszym ciągu uważają się za wierzących, to w dużej mierze ulegają filozofii liberalnej nastawionej na konsumpcję, pozostając obojętnymi wobec wymogów Boga i Kościoła.
Papież Jan Paweł II wielokrotnie podczas swego pontyfikatu wskazywał na potrzebę duszpasterskiego przygotowania narzeczonych do małżeństwa i założenia rodziny. Praktyka rzetelnego przygotowania narzeczonych do życia w małżeństwie jest w wielu katolickich środowiskach traktowana mało odpowiedzialnie i rozmija się z zaleceniami Kościoła...

więcej...
List do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dotyczący rezerwacji turnusu w Łebie (dla seniorów)

Proszę o zarezerwowanie dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa turnusu w ramach WAS (Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów) 2016 w Ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Jana Pawła II w Łebie
w terminie: 28.09 - 08.10.2016r. dla 50 osób
w cenie 750 zł od os.
Miejsce zbiórki i podstawienia autokaru: Żerniki Wrocławskie, ul. Wrocławska 1 (Plac przy nowym kościele).

podpis Ks. Proboszcza Tadeusza Rusnaka

Osobą upoważnioną do przyjmowania osób chętnych na wyjazd do Łeby, a także realizacji i prowadzenia dokumentacji turnusu jest:
P. Anna Świtoń, tel. 601 92 28 69,
e-mail: annaswiton@onet.eu


Caritas Archidiecezji Wrocławskiej informuje, że w ramach WAS 2016 zapewnia:
- Transport do ośrodka Caritas i z powrotem - autokarem.
- Zakwaterowanie i pełne wyżywienie na terenie ośrodka.

Akcja Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów przeznaczona jest dla osób w wieku 50+, a szczególnie czynnie uczestniczących w życiu Kościoła Katolickiego.
Nie przewiduję się uczestnictwa dzieci, wnuków.
Jeśli chcesz wspólnie ze współmałżonkiem dążyć ku Chrystusowi !
Jeśli chcecie pogłębić lub odnowić Wasze życie małżeńskie !
Jeśli zależy Wam na wychowaniu dzieci w duchu chrześcijańskim !


Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło-Życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym …

więcej...Rozwój miłości w małżeństwie
Dlaczego miłość w małżeństwie musi się rozwijać?
Bo w przeciwnym razie będzie stanowić zagrożenie dla związku.
Jeśli miłość nie rozwija się - to cofa się do form prymitywnych i zamiera.
Miłość nie może zostać zatrzymana, zakonserwowana na żadnym etapie, ponieważ z upływem czasu, to, co było odpowiednie na pewien czas staje się niedorozwojem.
Jednym z pierwszych nieporozumień i omyłek ludzkich jest próba konserwacji miłości w takim stanie pierwotnym, w jakim się pojawiła.
To zupełnie tak jakby zatrzymać dziecko w jakimś punkcie rozwoju. To, co jest wdziękiem trzyletniego dziecka musi się skończyć, gdy dziecko przestaje być trzylatkiem.
Jeśli młody mąż chce mieć młodą żonę, to jest to naturalne na początku małżeństwa.
Natomiast po kilkunastu latach ta chęć musi ulec zmianie na akceptacje starzejącej się małżonki, bo jak nie to trzeba by zmienić żonę na młodszą.
Kierunki rozwoju miłości oraz warunki rozwoju więzi małżeńskich: rozwój miłości biegnie od jej form prymitywnych do dojrzałych lub od fazy intensywnych przeżyć: od fascynacji i
pożądania do spokojniejszej, głębszej i trwalszej formy miłości dojrzałej...

więcej...
Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl