Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.


List od przedstawicieli Rady Miejskiej w Siechnicach do Ks. Tadeusza Rusnaka

Szanowny Księże Proboszczu,
w dniu 13 września 2015 roku mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w Ludowym Święcie Rolników połączonym z obrzędami dziękczynnymi w Żernickich Dożynkach.
Chwile spędzone w kościele w czasie Mszy Świętej, a także podczas spotkania były niezwykłe ponieważ przygotowali to niezwykli ludzi pełni serca, miłości i chęci działania dla innych.
Ludzie dzięki, którym najpiękniejsze tradycje polskiej wsi przetrwają jeszcze wiele pokoleń mimo ciągle zmniejszającej się liczby rolników. Ludzie, którzy swoim działaniem zbliżają wszystkich do siebie i do Pana Boga. Ludzie, którzy nie szczędząc swojego czasu poświęcili go dla mieszkańców Żernik Wrocławskich, Biestrzykowa, Smardzowa oraz Iwin, a także zaproszonych z różnych stron Gości. Ludzie, którzy pokochali swoją Parafię i jej Gospodarza.
W związku z powyższym chcielibyśmy podziękować za zaproszenie, a także złożyć serdeczne podziękowania na ręce Księdza Proboszcza dla wszystkich organizatorów i darczyńców pięknej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy Sołtysom wsi i ich mieszkańcom za piękne wieńce dożynkowe, Panu Mieczysławowi Łukomskiemu i jego rodzinie za przygotowaną wystawę, oraz Pani Halinie Cygan i jej seniorkom za przygotowanie wykwintnych staropolskich przysmaków.

podpisano:
ELżbieta Świech - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Siechnicach
Roman Kasprowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach.
Św. Katarzyna, dnia 23 września 2015r.
Jeśli chcesz wspólnie ze współmałżonkiem dążyć ku Chrystusowi !
Jeśli chcecie pogłębić lub odnowić Wasze życie małżeńskie !
Jeśli zależy Wam na wychowaniu dzieci w duchu chrześcijańskim !


Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło-Życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym …

więcej...Rozwój miłości w małżeństwie
Dlaczego miłość w małżeństwie musi się rozwijać?
Bo w przeciwnym razie będzie stanowić zagrożenie dla związku.
Jeśli miłość nie rozwija się - to cofa się do form prymitywnych i zamiera.
Miłość nie może zostać zatrzymana, zakonserwowana na żadnym etapie, ponieważ z upływem czasu, to, co było odpowiednie na pewien czas staje się niedorozwojem.
Jednym z pierwszych nieporozumień i omyłek ludzkich jest próba konserwacji miłości w takim stanie pierwotnym, w jakim się pojawiła.
To zupełnie tak jakby zatrzymać dziecko w jakimś punkcie rozwoju. To, co jest wdziękiem trzyletniego dziecka musi się skończyć, gdy dziecko przestaje być trzylatkiem.
Jeśli młody mąż chce mieć młodą żonę, to jest to naturalne na początku małżeństwa.
Natomiast po kilkunastu latach ta chęć musi ulec zmianie na akceptacje starzejącej się małżonki, bo jak nie to trzeba by zmienić żonę na młodszą.
Kierunki rozwoju miłości oraz warunki rozwoju więzi małżeńskich: rozwój miłości biegnie od jej form prymitywnych do dojrzałych lub od fazy intensywnych przeżyć: od fascynacji i
pożądania do spokojniejszej, głębszej i trwalszej formy miłości dojrzałej...

więcej...
Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl