Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.

W najbliższą niedzielę odbędzie się kiermasz świąteczny.
Serdecznie zapraszamy osoby obdarzone różnymi talentami, aby podzieliły się nimi z innymi i zaangażowały w tegoroczny kiermasz. Prosimy o dostarczenie stroików, ozdób i ciast, a także pomoc w ich sprzedaży.
Poza osobami wiernymi swojej posłudze, które cyklicznie uczestniczą w przygotowaniu kiermaszu, szczególnie mile widziane są te, które do tej pory nie angażowały się w jego organizację, a chciałyby zrobić coś dobrego dla naszej wspólnoty parafialnej.


Już we wtorek 30 grudnia po nabożeństwie odbędzie się spotkanie formacyjne wspólnoty Dom na Skale. Zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia, poznawania Słowa Bożego i odkrywania jak wspaniałą przygodą może być relacja z Bogiem... Spotkanie w salce parafialnej.
Zapraszamy :)
Marana tha,
przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha,
usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!

Przyjdź do nas Panie...


Homilia - Służebnica Pańska (08.12.2014r.)

Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa Twego.
Słowa te są aktem wiary Maryi. Uwierzyła, przyjęła Boga do swego życia, zawierzyła Bogu. To właśnie oznacza wiara.
Można by pomyśleć, że wiara Maryi była wiarą łatwą. Stać się matką Mesjasza: czyż nie to było marzeniem wszystkich żyddowskich dziewcząt? Lecz bardzo się mylimy. Był to akt wiary najtrudniejszy w historii.
Komu mogła wyjasnić to, co się w niej stało? Kto jej uwierzy, jeśli powie, że dziecko, które nosi w łonie, nosi za sprawą Ducha Św.
Coś takiego nigdy nie stało się przed nią i nic zdarzy się już więcej.
Filozof Kierkegaard mówił, że wiara przypomina "wędrówkę pod drodze, na której wszystkie znaki mówią: Zawracaj, cofnij się."
To tak jakby znaleźć się na otwartym morzu, gdzie do dna jest 200 m, jest spełnieniem aktu, dzięki któremu całkowicie rzucimy się w objęcia Boga.
Coś takiego zaszło w przypadku Maryi. Ona znalazła się w całkowitej samotności, nie miała nikogo, oprócz Boga, z kim mogłaby porozmawiać (o swoim problemie).
Maryja dobrze wiedziała, co jest napisane w Prawie Mojżeszowym: Dziewczyna, która w dniu ślubu nie byłaby dziewicą, miałą być natychmiast wyprowadzona na próg domu ojcowskiego i ukamienowana (Pwt 22,20)
Wielkie było ryzyko wiary Maryi.
Carlo Carretto, który wiele lat spędził na pystyni, opisuje następujące zdarzenie:
"Wśród jednej z grup Tuaregów poznał dziewczynę wydaną za młodego chłopaka, która według zwyczaju jeszcze nie mieszkała z nim jako jego żona. Przypomniała mu się Maryja, która była już żoną Józefa, ale jeszcze nie zamieszkali razem.
Po pewnym czasie ponownie spotkał ludzi z tego plemienia i zapytał ich o tę dziewczynę. Odpowiedzią było pełne skrępowania milczenie. Później po kryjomu ktoś podszedł do neigo i uczynił wymowny gest: przeciągnął rękę po szyi. Zamordowana! W dzień ślubu odkryto, że nie jest dziewicą. "Nagle - pisze Carlo Carretto - zrozumiał Maryję. Bezlitosne spojrzenia mieszkańców Nazaretu, porozumiewawcze mrugnięcia. Pojął jej samotność i owego wieczoru wybrał ją na zawsze jako nauczycielkę wiary i towarzyszkę życia. Wiara Maryi polegała nie na tym, że zgodziła się na pewną ilość prawd, tak jak my, gdy odmawiamy nasze Credo, lecz na tym, że zaufała Bogu i całkowicie Jemu się powierzyła.
Przyjęła Go do swojego życia. Dała swoje FIAT z zamkniętymi oczyma. Uwierzyła, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Tak naprawdę Maryja nigdy nie powiedziała FIAT. Jest to bowiem słowo łacińskie, a Maryja nie mówiła ani po łacinie, a ni po grecku. Co więc powiedziała wówczas, jakie słowo wyszło z jej ust? - Chodzi o słowo, które wszyscy powtarzamy, nie zdając sobie sprawy z tego. Powiedziała AMEN.
AMEN - to było słowo, którym żyd wyrażał zgodę Bogu.
Wraz z ABBA, Maranatha, Alleluja jest jednym z nielicznych słów, które chrześcijanie nie odważyli się przetłumaczyć, które zostawili w języku, zostały wypowiedziane przez Jezusa i Maryję.
To niepozorne słowo wyraża wiele rzeczy: "Jeśli tak się Tobie podoba Panie, to również ja tak pragnę".
Jest jakby totalnym, radosnym TAK, które żona mówi mężowi w dniu ślubu. Maryja nie udzieliła swej zgody ze smętną rezygnacją. Czasownik włożony w usta Madonny przez ewangeliste - Genoito - wyraża w języku greckim radość, pragnienie, niecierpliwość, żeby dana rzecz spełniła się.
Że była to najszczęśliwsza chwila w życiu Maryi świadczy także to, że zaraz wyśpiewała Magnificat:
"WIelbi dusza moja Pana"
WIelbi, to znaczy, cieszy się, nie posiada się z radości. Wiara współczesnemu człowiekowi sprawia wiele trudności, wielu nadal nie wierzy. Przyczyna? - powiedzenie AMEN komukolwiek, choćby nawet Bogu, uważa się za krępujące naszą wolność i niezależność.
Kłócić się zamiast żyć w zgodzie, zdaje się być mottem działań na wszystkich płaszczyznach: politycznej, kulturalnej, społęcznej, rodzinnej.
Czy istnieje jakaś alternatywa? Istnieje. Trzeba mówić AMEN.
Jeśli nie mówi się tego Bogu, to czemuś innemu: przeznaczeniu, losowi.
Aby czynić swe życie autentycznym człowiek nie ma innego środka, jak tylko zaakceptować los wyznaczony przez historię i społeczeństwo, do którego należy. Do takich konkluzji dochodzą ludzie niewierzący, Nitzsche i inni. Sławetna wolność, której spodziewali się po śmierci Boga, została zredukowana do nieuniknionego pogodzenia się z losem.
Dajmy spokój niewierzącym, szanując ich wolność sumienia.
Wiara jest sekretem koniecznym, aby w pełni przeżyć Boże Narodzenie.
Jak tego dokonać?
Św. Augustyn powiedział:
"Maryja poczęła przez wiarę
i porodziła przez wiarę,
a nawet wpierw poczęła Chrystusa w sercu,
a dopiero potem w ciele"

Nie możemy naśladować Maryi w fizycznym porodzeniu Jezusa, możemy ją jednak naśladować w poczęciu Go i wydawaniu na świat duchowo przez wiarę.
Wiara jest poczęciem,
jest daniem ciała słowu.
Zapewnia o tym sam Jezus, mówiąc, że ten, kto przyjmuje Jego słowo, staje się dla Niego "bratem, siostrą i matką (Mk 3, 35) WIemy już, co trzeba zrobić, żeby począć i wydać na swiat Chrystusa. Poczyna Go osoba, która podejmuje decyzję o zmianie postępowania, o dokonaniu zwrotu w życiu. Osoba, która
podjąwszy decyzję wprowadza ją w czyn, co staje się widoczne w jej życiu i postępowaniu, np. Jeśli przeklinała, przestaje to robić, jeśli żyła w konkubinacie - a to jest grzech - zrywa tę relację, jeśli żywiła urazę, godzi się z wrogiem, jeśli przestała przystępować do sakramentów, powraca do kościoła, jeśli nie potrafiła żyć w zgodzie z domownikami lub sąsiadami stara się być bardziej tolerancyjną.
Jezus bardzo pragnie obchodzić Boże Narodzenie z nami.
To Boże Narodzenie, którego szopką i kołyską jest serce i które świętuje się nie na zewnątrz, lecz wewnątrz.
Także my mamy powiedzieć Bogu AMEN: TAK - w sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy.
Posłużmy się słowami Maryi:
"Oto ja służebnica (sługa) Pańska (ki). Niech mi się stanie według słowa Twego."

ks. prał. Tadeusz Rusnak


Pielgrzymka do Portugalii.
Fatima i Lizbona "Śladami fatimskich pastuszków"


Pielgrzymka do jednego z najważniejszych santktuariów Maryjnych na świecie, od czasu ukazania się Najświętszej Maryi Panny trzem pastuszkom (Łucji de Jesus, Franciszkowi i Hiacyncie Marto) 13 maja 1917r roku, na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria.
Dodatkowo krótki pobyt nad Oceanem Atlantyckim i zwiedzanie Lizbony.

Termin: 12 - 16.04.2015
Cena od: 2999 zł od osoby (przy 45 uczestnikach)

I Dzień
Zbiórka wczesnym rankiem k/parafii i transfer do lotniska docelowego - Katowice/ zbiórka na lotnisku we Wrocławiu. Przelot do Lizbony. Jeśli czas pozwoli autokarowy city tour - objazd pięknej stolicy Portugali. Usytuowanej nad Oceanem Atlantyckim. Dalej podróż do Fatimy. Zakwaterowanie w hotelu, możliwość uczestniczenia w wieczornej modlitwie różańcowej. Obiadokolacja. Nocleg.

II Dzień
Śniadanie. Czas do wykorzystania w Fatimie. Msza św. w Kapliczce Objawień, nawiedzenie bazyliki ś. Trójcy. Zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami. Węgierska droga krzyżowa. Przejazd do Sanktuarium i miejsca objawień - Cova da Iria. Dalej Aljustrel miejscowość pastuszków fatimskich, zwiedzimy ich rodzinne domu. Valinhos - miejsce objawień Anioła Portugalii. Obiadokolacja. Udział w wieczornej procesji światła. Nocleg.

III Dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie dwóch zespołów klasztornych w Batalha - zobaczymy kościół i klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej - jedną z najwspanialszych gotyckich budowli Portugali. Dalej Alcobaca - klasztor Santa Maria. Oba klasztory na liście UNESCO. Przejazd do Nazare - pięknego kurortu nad Oceanem Atlantyckim. Krótkie zwiedzanie oraz czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lizbony.

IV Dzień
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Portugali - Lizbony - Zobaczymy dzielnicę Belem ze słynną gotycko- renesansową Torre de Belem. Dalej XVI - wieczny Klasztor św. Hieronima zaprojektowany przez króla Manuela I. Spacer wzdłuż Tagu. Zakończymy Pomnikiem Odkrywców, wzniesionym w rocznicę śmierci Henryka Żeglarza. Jeśli czas pozwoli krótka wizyta w Sintrze - wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W centrum zobaczymy Pałac Narodowy - dawną rezydencję królewską. Obiadokolacja. Nocleg.

V Dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Lot powrotny do Polski.


Cena zawiera koszty:
- bilet lotniczy Katowice/ Wrocław - Lizbona - Katowice/ Wrocław
- zakwaterowanie - 2 noce w hotelu *** np. Cruz Alta, 2 noce w Lizbonie np. Hotel Tryp Montijo ***
Pokoje 2 osobowe z łazienkami.
- transfer autokarowy zgodnie z programem
- opiekę pilota
- opieka duszpasterska, przewodnika w Lizbonie
- wyżywienie HB (4 śniadania - bufet, 4 obiadokolacje)
- ubezpieczenie NNW, KL
- woda do obiadokolacji

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu + biletów komunikacji miejskiej, przewodnik polskojęzyczny w części programu; zestaw oprowadzania grupowego Tour Guide System, taks klimatyczny, napoje do obiadokolacji: 35 EUR
- wydatków własnych

UWAGA
Organizator (Biuro Turystyczne "Intur", ul. Powstańców Śląskich 114, 53-333 Wrocław) zastrzega sobie prawo do korekty ceny w przypadku znacznego wzrostu kursu walut.

Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl