Krąg biblijny

Część zespołu Caritas Caritas działa w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr. od 2005r. Zespół Caritas składa się z 7 osób. Przewodniczącą jest pani Anna Świtoń. Osoby potrzebujące wsparcia materialnego mogą w punkcie Caritas otrzymać produkty spożywcze...

więcej...
Krąg biblijny Krąg biblijny i spotkania z nauczaniem Jana Pawła II
Od 2004 r. w naszej Parafii istnieje grupa modlitewno - dyskusyjna, której celem jest: pogłębianie wiedzy religijnej, medytacja Bożego przesłania zawartego w Ewangelii, zrozumienie Słowa Bożego i życie Nim pośród codzienności...

więcej...Chór Santo Subito Chór Santo Subito
Chór powstał jesienią 2005 roku z inicjatywy mgr Iwony Kurowskiej - katechetki i organistki, i Jarosława Strzały, wtedy ucznia szkoły muzycznej i multiinstrumentalisty. Obecnie chórem dyryguje Iwona Kurowska.

więcej...Wspólnota Dom na Skale Wspólnota "Dom na Skale"
W każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy św. w salce parafialnej odbywa się spotkanie małej grupki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia i poznawania Słowa Bożego.

więcej...


DOMOWY KOŚCIÓŁ DOMOWY KOŚCIÓŁ
Jeżeli jesteście małżeństwem sakramentalnym i chcielibyście:
Budować i pielęgnować miłość małżeńską
Uczyć się rozwiązywania konfliktów
Umacniać i przekazywać swoją wiarę
Tworzyć silną rodzinę
Nawiązać głębszy kontakt i dobre relacje z dziećmi
Doświadczyć życia we wspólnocie
ZAPRASZAMY WAS DO WSPÓLNOTY DOMOWEGO KOŚCIOŁA
tel. 510470090 Hania Chodak lub tel. 607455610 Ania Gierowska
DOMOWY KOŚCIÓŁ jest małżeńsko-rodzinnym ruchem w kościele katolickim. Pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie, stając się fundamentem tworzenia zdrowej rodziny.
Dzieląc się swoim życiem, doświadczeniem i modlitwą - małżonkowie umacniają się wzajemnie na podejmowanej przez nich drodze formacyjnej. Dlatego raz w miesiącu spotykają się pod opieką kapłana w małych wspólnotach – kręgach złożonych z 4-7 małżeństw.

więcej...Legion Maryi Legion Maryi
W dniu 25 listopada 2018 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata , w naszej Parafii, odbyło się pierwsze spotkanie Legionu Maryi w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Pompejańskiej.
Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie...

więcej...


Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl