Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wr.



Wielki Czwartek: W tym dniu wspominamy ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz rozważamy przykazanie miłości, które wzór i przykład daje sam Chrystus, kiedy umywa uczniom nogi. Msza św. Wieczerzy Pańskiej przypomina Ostatnią Wieczerzę. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Jezus bierze chleb i wino, przemienia je w swoje Ciało i Krew, i daje nam jako pokarm. Po liturgii zostajemy w kościele na adoracji Pana Jezusa w ciemnicy.


Wielki Piątek: To dzień męki i śmierci krzyżowej Pana Jezusa. Kościół rozmyśla na męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie świata. Chrześcijanie zachowują post ścisły ( jakościowy i ilościowy os 21 – 65 roku życia, czyli raz do syta ), wszyscy zachowują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła tego dnia nie odprawia się Mszy św.. Centralnym momentem dnia jest liturgia Męki Pańskiej i adoracja krzyża jako znaku naszego zwycięstwa i naszego zbawienia. Liturgię kończymy przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i pozostajemy na adoracji. Serdeczna prośba o zadbanie o krzyże przydrożne w poszczególnych miejscowościach parafii.


Wielka Sobota: Jest to dzień naszego trwania przy Bożym Grobie w postawie rozważania śmierci Jezusa oraz Jego zstąpienia do otchłani. To dzień ciszy. Przez post i modlitwę oczekujemy na zmartwychwstanie Pana. Kościół zachęca, aby powstrzymywać się od spożywania pokarmów mięsnych. Pierwszy motywem nawiedzenia kościoła powinna być adoracja Jezusa w Bożym Grobie.
Pięknym zwyczajem tego dnia jest święcenie pokarmów na stół wielkanocny, jednakże drugorzędnym.

- W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gromadzimy się na liturgii o godz.20.00. W Wielką Sobotę liturgia rozpocznie się o godz.21.00 i zakończy Mszą św. rezurekcyjną . W Wielkanoc Msze św. o godz.8.00, 11.00 i 16.30.


Rozwój miłości w małżeństwie
Dlaczego miłość w małżeństwie musi się rozwijać?
Bo w przeciwnym razie będzie stanowić zagrożenie dla związku.
Jeśli miłość nie rozwija się - to cofa się do form prymitywnych i zamiera.
Miłość nie może zostać zatrzymana, zakonserwowana na żadnym etapie, ponieważ z upływem czasu, to, co było odpowiednie na pewien czas staje się niedorozwojem.
Jednym z pierwszych nieporozumień i omyłek ludzkich jest próba konserwacji miłości w takim stanie pierwotnym, w jakim się pojawiła.
To zupełnie tak jakby zatrzymać dziecko w jakimś punkcie rozwoju. To, co jest wdziękiem trzyletniego dziecka musi się skończyć, gdy dziecko przestaje być trzylatkiem.
Jeśli młody mąż chce mieć młodą żonę, to jest to naturalne na początku małżeństwa.
Natomiast po kilkunastu latach ta chęć musi ulec zmianie na akceptacje starzejącej się małżonki, bo jak nie to trzeba by zmienić żonę na młodszą.
Kierunki rozwoju miłości oraz warunki rozwoju więzi małżeńskich: rozwój miłości biegnie od jej form prymitywnych do dojrzałych lub od fazy intensywnych przeżyć: od fascynacji i
pożądania do spokojniejszej, głębszej i trwalszej formy miłości dojrzałej...

więcej...


Propozycje podarowania swojego 1 %

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zachęca do odpisu 1% na akcję „Pomagajmy razem”. PIT ze strony „ www.wroclaw.caritas.pl, KRS: 0000219742 , tel. 71/ 327 13 00.

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej zwraca się z prośbą o 1% od podatku na dofinansowanie działalności TMKK na kresach i realizację zadań statutowych. TMKK informuje, że rozpoczyna prace na rzecz cmentarza w Niewirkowie na Ukrainie. Działania zaplanowano na lipiec 2015 roku. O wykonanych pracach i akcjach TMKK informuje na stronie internetowej: www.kresowianie.info. Numer KRS: 0000327943. Informacje od: Przewodniczący TMKK „Zasłuczanie” - Ryszard Marcinkowski, Wiceprezes TMKK – Andrzej Patuszyński.

1 % dla Jasia Kulczyka KRS 0000037904 dla podopiecznego nr 1467 Kulczyk Jan

Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno - Badawczy prowadzi szereg zajęć dla osób niepełnosprawnych np. z edukacji społecznej, z gospodarstwa domowego, taneczno - ruchowe i inne... Możesz wesprzeć stowarzyszenie przekazując swój 1% podatku na KRS :0000270261 z celem szczegółowym: IEB Siechnice 4974.

więcej...


Już we wtorek 7 kwietnia o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie formacyjne wspólnoty Dom na Skale. Zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia, poznawania Słowa Bożego i odkrywania jak wspaniałą przygodą może być relacja z Bogiem... Spotkanie w salce parafialnej.
Zapraszamy :)




Projekt nowego kościołaKażdego kto chce wspomóc zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła zachęcamy do wpłat na konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
nr 3095 8410 9220 1010 0467 47 0001






Lokalny dostawca internetu:

www.pwpunkt.pl